Plakaten min vises ikke på skjermen

At en plakat ikke vises på skjermen kan ha flere årsaker:

  • Plakaten kan være tidsstyrt slik at den kun vises på angitte dager
  • Plakaten kan være tidsstyrt slik at den kun vises mellom angitte tidspunkter
  • Plakaten kan være satt til å bli publisert fram i tid
  • Plakaten kan være avpublisert

Hvis en plakat er satt opp med tidsstyring eller publisering fram vil det være et ikon i venstre hjøret på forhåndsvisningen.
Om en plakat har et slikt ikon, kan du ved å holde musepekeren over få informasjon om når plakaten vises.
Hvis du ønsker å endre dato/tid for publiseringen redigerer du plakaten og endrer innstillingene for tid og dato i høyre kollonne.

Om en plakat er avpublisert og det er valgt at avpubliserte plakater skal vises (øverst i høyre hjørne på skjermen) vil avpubliserte skille seg fra publserte plakater ved at de er markert med grå bakgrunn. Hvis du ønsker å publisere plakaten velger du valgikonet på plakaten og trykker publiser.