Hvordan endre en plakat?

Hvis du ønsker å gjøre endringer på en plakate, trykker du på tittelen til plakaten, du vil da komme til samme vindu som da du opprettet plaketen og kan gjøre de endringer du ønsker.