Displaysystem AS er medlem av Grønt Punkt

Displaysystem AS har et kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge AS (GPN). Det innebærer at vår virksomhet stiller krav til våre norske vareleverandører om medlemskap i GPN.

På den måten er vi med på å redusere antall gratispassasjerer, og dermed problemene med konkurransevridning. Dette sikrer at alle leverandørene betaler for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Displaysystem medlem av Grønt Punkt Norge

Hva gjør Displaysystem AS? 

Som kontrollmedlem tar vår virksomhet som innkjøper et viktig miljø- og sammfunnsansvar. I vårt miljøarbeid inngår noen forpliktelser som i avtalen. Vi stiller krav til virksomhetens leverandører. Som kontrollmedlem skal vi stille krav om at virksomhetens norske vareleverandører betaler vederlag for eget forbruk av emballasje.