Displaysystem er nå Miljøfyrtårn sertifisert

Daglig leder Jan Ivar Rødli i Displaysystem AS sier en tydelig grønn profil gjør selskapets mer konkurransedyktig. Kunder og partnere forventer i økende grad et slikt engasjement.

Vi vurderer løpende alle våre leverandører rundt miljøansvar i praksis og ønsker således og preferere de som kan forsterke slikt ansvar som vi ønsker og føre fremover. 

Prosessen bak miljøsertifiseringen er omfattende. Displaysystem har redusert strømforbruket  gjennom moderne metoder for styring av lys, oppvarming og kjøling. Lokaler og møterom etc er LED-styrt slik at lys blir slått av ved arbeidsdagens slutt. Alle pc-er/totem-skjermer slås av klokken 18 via digital styring fra løsningen vår.

Papirforbruket er gjennom nye kopierings/utskriftsrutiner er kraftig redusert, og mye reisevirksomhet er erstattet av telefon- og videomøter. Displaysystem foretrekker videokonferanser ved interne møter, og har regnet ut at besparelsene tilsvarer mange flyreiser og mer enn det i tilsvarende tonn CO2 per år.

MER FRA VÅR BLOGG: