Det mangler plakter i spillelisten

Hvis en plakat mangler i spillelisten kan det skyldes av plakaten er avpublisert og ikke skal vises i spillelisten. Om du vil se hvilke plakater som er avpublisert velger du Vis avpubliserte øverst i høyre hjørne på skjemen. Avpubliserte plakater vil skille seg ut ved at de har grå bakrgunn. Om du ønsker å publisere en plakat velger du valgikonet på plakaten og velger Publiser.