Infoskjermløsning til Hadsel Havn KF

Hadsel Havn ligger i Hadsel kommune og Stokmarknes, Hurtigrutens «hjemmehavn».  Den offentlige havnevirksomheten ble samlet til ett havnestyre ved innføring av havne-og farvannslov i 1985, men før dette var det lokale havnestyrer både på Melbu og Stokmarknes. Kommunen har gjennom havnedrift vært samarbeidspartner og tilrettelegger for fiskeri, industri og trafikkhavnerelatert virksomhet. Det ligger en egen historie bak nærmest hver tiende meter kailengde  både på Melbu og Stokmarknes. Historisk trekkes fram havfiskerederier og fiskeforedlingsindustri, grunnleggingen av Hurtigruten og rederivirksomheten til Vesteraalens Dampskibsselskap i Stokmarknes, skipsverksteder/slipper mv.

Med anløp av hurtigruten og cruisebåter på Stokmarknes så ønsket Hadsel Havn infoskjermer i havneportalen til og fra kaiområdet. Displaysystem demonstrerte løsningen og fikk raskt en avtale i boks om igangsetting. Hadsel Havn bruker i dag ennå Displaysystem som sin infoskjermløsning. De administrerer og styrer innholdet på egen hånd daglig.

Vi takker for tilliten og oppdraget.

 

 

 

MER FRA VÅR BLOGG: