Hvordan starte en ned- eller oppteller?

For å legge til en ned- eller oppteller, trykker du først på pluss tegnet og velger deretter “Ned- og oppteller” fra listen over tilgjengelige plakater.

Velg deretter datoen du vil telle fra eller til. Systemet finner selv ut om plakaten er en ned- eller oppteller.

Skriv inn en tittel og en tekst som skal vises når nedtellingen er ferdig.

Så kan du velge fargene du vil skal brukes på plakaten. Du kan også velge hvordan bakgrunnen skal se ut, om den skal ha en fast farge eller om du vil bruke et egendefinert bilde.