Hvordan legge til en plakat?

Når du har valgt spillelisten hvor den nye plakaten din skal ligge, velger du pluss tegnet til venstre på skjermen.
Her velger du fra listen hvilken type plakat du vil lage og trykker ok.