Anbefalt utstyr for lengre avstander

 

Om Playeren skal stå langt fra skjermen, eller at det skal brukes flere skjermer som står langt fra hverandre er det anbefalt å bruke utstyr som sender HDMI signal over TP kabler. Da vil man kunne sende signalet rundt 80 meter uten forsterkning, mens man etter spesifikasjonenen til HDMI bør ha forsterker allerde etter 4,5 meter.