Salgs, leverings- og betalingsbetingelser

Om du bestiller vår gratis løsning Displaysystem FRI eller vår PRO-versjon, så er det noen få betingelser vi ønsker å informere om.

PRISER

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK), eks. 25% merverdiavgift.

Prisen omfatter ikke tekstproduksjon, tekstkorrektur, leiebilder, bildekjøp, utvikling av illustrasjoner, fotograf, -herunder fotoopptak og fotoregi dersom ikke annet er avtalt. Displaysystem AS tar forbehold om trykkfeil/skrivefeil og misforståelser i tilbud og innestår ikke for åpenbare feil.

 

FRI

Displaysystem har rett til både å legge til flere funksjoner eller evt fjerne  funksjoner i framtidige oppdateringer. FRI-versjonen innholder også egenreklame for Displaysystem som kan endres i lengde og innhold. Bestillinger som har vært inaktive i 12 måneder vil bli deaktivert om ingen har logget inn og benyttet løsningen.  

 

INNHENT TILLATELSE TIL BRUK AV RSS-NYHETER, BILDER OG VIDEOMATERIALE

Du som bruker og kunde av Displaysystem står selv ansvarlig for å innhente brukstillatelser fra kommersielle nyhetskilder/bildebanker/rettighetshavere om du velger å vise f.eks nyheter fra andre kilder enn dine egne nyheter. Displaysystem dekker ikke utgifter eller evt krav i etterkant fra benyttede nyhetskilder for visning av nyheter/bilder/videoinnhold som du ikke har innhentet nødvendige tillatelser for å vise fram. Det finnes nyhetstjenester/fotobanker over hele landet du kan kontakte for å spørre om lov til å vise deres nyheter/bilder/video på dine skjermer. Pass bare på at du får dette skriftlig, så blir alle parter fornøyde.

 

 

BETALING

Vi fakturer PRO-versjonen halvårlig pr. 1.1 og 1.7. om ikke annet er avtalt. Oppstart skjer automatisk etter mottatt betaling. Faktura sendes ut ihht avtale inngått med forfall 10 dager. Faktura sendes ut ved tilbudsaksept og signatur/avtale, hvor oppstart skjer automatisk etter mottatt betaling.

Registrerte norske virksomheter kredittvurderes og ut fra denne vurderingen aktiverer vi tjenesten eller sender ut faktura pr. 10 dager. Dersom kredittvurderingen tilsier det, vil Displaysystem utstede forhåndsfaktura som må betales før produksjon startes. Dette gjøres i tilfeller hvor det er negativ eller manglende betalingshistorikk. Sluttfakturering foretas i henhold til nevnte punkter ovenfor.

Tjenesten løper inntil abonnementet sies opp. 

Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Displaysystem AS.

Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes kunden med purregebyr og morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til morarenteloven.

 

MANGLENDE BETALING

Betaling anses skjedd når den er mottatt av Displaysystem . Foreligger ikke betaling som avtalt, er dette brudd på avtalen mellom kunden og Displaysystem . Vanligvis sendes en skriftlig påminnelse og en telefonisk oppfølging dersom riktig oppgjør ikke har funnet sted. Etter evt. utstedelse av inkassovarsel oversender Displaysystem kravet til inkassobyrå for inndrivelse. Det påløper her kostnader som belastes kunden. Ved inkassosak skal alle henvendelser og innbetalinger skje til inkassoselskapet, ikke til Displaysystem . Ved fortsatt manglende betaling så vil tjeneste bli avsluttet uten varsel.

 

 

FORSENDELSE/FRAKT

Forsendelsesmåte står spesifisert på ordrebekreftelsen. Varene anses levert når befrakter har mottatt godset. Dette innebærer at Displaysystem ikke kan stilles ansvarlig for eventuelle fraktskader eller forsinkelser. Displaysystem belaster ikke kunden for emballasjekostnader.

 

REKLAMASJON

Feil eller mangler som kunden påberoper seg må fremmes overfor Displaysystem umiddelbart etter mottak av varene/produktene, senest 8 dager etter mottak. Det ligger her implisitt at kunden pakker ut og sjekker mottatte varer ved ankomst, og rapporterer avvik uten unødig opphold. Displaysystem foretrekker at reklamasjoner fremmes skriftlig pr e-post. Dersom det ikke blir tatt umiddelbar stilling til reklamasjonen, vil kunden få en skriftlig bekreftelse på at klagen er mottatt og hvordan den vil bli behandlet. Displaysystem påtar seg ikke under noen omstendighet ansvaret for eventuelle følgeskader ved mangelfull levering. Ansvaret vil maksimalt være begrenset til ordrens verdi.

 

MANGLER

Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses kundens krav til eventuelt prisavslag. Displaysystem AS’s ansvar er uansett begrenset oppad til 25 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

 

RETTIGHETER TIL INNHOLDET PÅ SKJERMENE

Displaysystem tar ikke ansvar for om du har rett til å vise innholdet du velger å laste opp og framvise. Evt rettighetskonflikter skjer derfor mellom deg og den som evt påberoper seg rettigheten til innholdet. Du som kunde står selv ansvarlig for at innhold som presenteres ikke bryter med norsk lov, eller virke støtende på personer og grupper. Displaysystem har rett til å øyeblikkelig stenge ned en konto om den benyttes til visning av innhold som bryter med norsk lov, eller virker støtende på personer og grupper.

All kildekode tilhører Displaysystem og alle forsøk på kopiering eller bruk av våre kildekoder er forbudt og straffbart ved lov. Alle lovbrudd vil automatisk bli politianmeldt og rettsmessig forfulgt.

 

OPPSIGELSE DISPLAYSYSTEM

Både du som kunde og oss som drifter løsningen har rett til å si opp kundeforholdet med frist 30 dager før neste årsregning sendes ut. Oppsigelser skal alltid varsles skriftlig via epost. Driftsabonnement løper inntil det stoppes via oppsigelse. Displaysystem kan si opp tjenesten uansett årsak med umiddelbar virkning. Beløp som er innbetalt tilbakebetales ikke, men løsningen vil løpe i hele perioden til fakturaperioden er opphørt.

Alle playere må etter oppsigelser returneres tilbake til Displaysystem AS, inkl. utstyret som vi sendte ut i starten. Playere eies av Displaysystem AS. Fraktkostnader dekkes av Displaysystem AS.

 

RETT TIL PROMOTERING AV VAREPRØVER

Med mindre annet er særskilt avtalt forbeholder Displaysystem seg retten til å benytte og demonstrere innhold med kundens logo eller design til promotering av Displaysystem vareutvalg. Dette kan være i form av vareprøver i show-room, utlån av vareprøver til kunder, fotografering for bruk i annonser, visning på Displaysystem nettsider i form av referanser, brosjyremateriell eller andre medier. 

 

INDEKSREGULERING

Månedskostnad for infoskjermløsningen Displaysystem kan indeksreguleres årlig uten forhåndsvarsel.

Hvis noe er uklart, eller noe dere ønsker mer innsikt i – så ikke nøl med å ta kontakt, så skal vi skaffe til veie det dere måtte ønske av informasjon. Med forbehold om feil i priser og beskrivelser.