Innholdet blir ikke oppdatert

Playeren sjekker etter oppdatering hvert 5-10. minutt.

Hvis innholdet fortsatt ikke oppdaterer seg kan det være fordi Playeren ikke har tilgang til nett.

Sjekk om nettverkskabelen er satt i og at det lyser grønt i lampen ved kontakten.

Hvis innholdet fortsatt ikke oppdaterer seg, ta kontakt med support.