Hvordan tidsstyre en plakat?

Alle innstillinger for tidsstyring og frampublisering av plakater finner du i høyre kolonne.

For frampublisering endrer du start dato og eventuell slutt dato under “Publiseringsvalg”

For tidsstyring endrer du innstillinger under”Planlagt visning”

Her kan du sette opp mellom hvilke klokkeslett plakaten skal vises, samt hvilke dager den skal vises.

Du kan også gjøre valg for om plakaten skal vises hver, annenhver eller hver tredje uke.