Hvordan legge til YouTube video?

For å legge inn et YouTube klipp trenger du adressen til klippet.

Når du har navigert deg til klippet skal bruke, kopierer du adressen som er i adressefeltet.

Du kan kopiere adressen ved å høyreklikke og velge kopier, eller markere adressen og bruke CTRL + C

Når ny YouTube plakat er valgt inn limer du inn adressen ved å høyreklikke og velge lim inn eller ved å bruke CTRL + V

Trykk deretter GET og YouTube klippet vil lastes inn.

Om du ønsker å starte eller stoppe klippet ved gitte tider kan du velge start og stopp posisjon