Hvilke betalingsmuligheter har jeg?

FRI-versjonen bestilles direkte via nettsiden. Det samme gjøres for PRO-versjonen. PRO-versjonen faktureres pr. halvår. Løsningen løper til den evt sies opp. Ved oppsigelse etter at  neste halvårsperiode faktura er utstedt, så vil løsningen være tilgjengelig og aktiv fram til neste halvårsskifte før løsningen stopper.

Løsningen faktureres med forfall pr. 10 dager.