Klokke

Enkel visning av klokke, enten digital eller analog med datofelt under.

Utvidet info

Hvordan legge til en ny klokkeplakat