Beskjeder

Informere med korte tekstbeskjeder og notater, velge skriftstørrelser, farger og ønsket bakgrunnsbilde.

Utvidet info

Slik legger du til et notat / beskjed